Zmiany w handlu elektronicznym. Sprawdź, na czym zyska Twoja spółka!

Zmiany w handlu elektronicznym. Sprawdź, na czym zyska Twoja spółka!

handel elektroniczny

Ministerstwo Finansów pod koniec października 2020 r. przedstawiło szeroki projekt zmian w ustawie o VAT, którego celem jest włączenie unijnych przepisów nowelizujących reguły opodatkowania wewnątrzwspólnotowej transgranicznej sprzedaży towarów i usług. Pakiet nowych przepisów będzie obowiązywał od 1 lipca 2021 r. Nowelizacja znosi przede wszystkim zwolnienie z VAT, przesyłek spoza UE o wartości do 22 euro.

Nowelizacja prawa ma służyć uszczelnieniu systemu VAT, jak również podwyższeniu konkurencyjności wśród europejskich spółek. Wiąże się to jednak z koniecznością dostosowania przez przedsiębiorców swojej działalności do nowych wymogów i procedur. Nowelizacja znosi przede wszystkim zwolnienie z VAT, jakie dotąd obowiązywało dla przesyłek spoza UE o wartości do 22 euro. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej musi dokonać zmian w prawie, tak aby zgadzały się one z zasadami unijnego pakietu VAT e-commerce.

Co przewiduje pakiet? Oto zmiany:

– dyrektywa Rady (UE) 2019/1995 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do przepisów dotyczących sprzedaży towarów na odległość i niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 310 z 2.12.2019, s. 1);
– rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/2026 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do dostaw towarów lub świadczenia usług ułatwianych przez interfejsy elektroniczne oraz specjalnych procedur dla podatników świadczących usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, dokonujących sprzedaży towarów na odległość oraz niektóre krajowe dostawy towarów (Dz. Urz. UE L 313 z 4.12.2019, s. 1), a także:

– dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, s. 7);
– rozporządzenie Rady (UE) 2017/2454 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej i zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, s. 1);
– rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2017/2459 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 348 z 29.12.2017, s. 1);
– rozporządzenie wykonawcze (UE) 2020/194 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dla podatników, którzy świadczą usługi na rzecz osób niebędących podatnikami, prowadzą sprzedaż towarów na odległość i dokonują niektórych krajowych dostaw towarów (Dz. Urz. UE L 40 z 13.02.2020, s. 114).

Celem zmian ma być usprawnienie wewnątrzwspólnotowego systemu VAT, jak i uproszczenie obowiązków VAT dla przedsiębiorców prowadzących głównie przez internet transgraniczną sprzedaż towarów lub usług na rzecz odbiorców końcowych, którymi są konsumenci (a więc B2C).

– Te zmiany są konieczne, a ujednolicenie zasad handlu transgranicznego wyjdzie wszystkim na dobre. Zmian jest wiele, ale sądzę, że zapoznać się z nimi powinni w szczególności właściciele spółek zagranicznych, eksporterzy i importerzy, też firmy logistyczne – ocenił ekspert z firmy „Gotowe Spółki”, który na swoim koncie ma setki założonych spółek, zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, twórca projektu nowelizacji, najważniejszymi problemami, jakie ma rozwiązać ustawa, jest poprawa ściągalności VAT i uproszczenie procedur administracyjnych związanych z poborem tego podatku od przesyłek towarów nabytych poza Unią Europejską, a także redukcja związanych z tym kosztów. To wszystko ma wyrównać szanse europejskich, w tym polskich spółek, w konkurencji z przedsiębiorcami spoza UE. Jakie są najważniejsze z proponowanych rozwiązań pakietu VAT e-commerce?

Zdefiniowanie pojęć wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) i sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI)

– Takie ujednolicenie ułatwi wiele spraw. Być może nawet z czasem zwiększy szanse przedstawicieli polskich spółek handlowych i napędzi polski eksport – powiedział nam jeden z przedstawicieli firmy „Gotowe Spółki”.

Zmiana przepisów to jak zwykle nowe obowiązki dla przedsiębiorców, zobowiązanych dostosować się do unijnych wymogów implementowanych do krajowej ustawy o VAT. Część z proponowanych rozwiązań będzie dla spółek dobrowolna, niemniej chcąc zachować konkurencyjność rynkową, powinny się one zapoznać z najnowszymi regulacjami.

– To wszystko napędzi nieco handel, ale głównie w granicach Unii Europejskiej – dodaje przedstawiciel firmy „Gotowe Spółki”, założyciel wielu spółek krajowych oraz zagranicznych.

Obecnie w ustawie o VAT funkcjonuje definicja sprzedaży wysyłkowej, odrębnie skonstruowana dla dostaw towarów dokonywanych z terytorium Polski, a odrębnie dla dostaw na jej terytorium, a w zależności od tego różnie kształtują się zasady opodatkowania tej sprzedaży.

Od 1 lipca 2021 roku zasady te zostaną ujednolicone.

 

źródło: na podstawie biznes.interia.pl

Comments are closed.