Zbigniew Ziobro sparaliżował pracę policji ds. przestępczości zorganizowanej

Zbigniew Ziobro sparaliżował pracę policji ds. przestępczości zorganizowanej

Z wielkim hukiem Minister Sprawiedliwości wydał wyrok na przedsiębiorców, którzy zaniechali lub uchybili termin złożenia sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z tym, iż zgodnie z obecną ustawą o rachunkowości, niezłożenie sprawozdania finansowego jest przestępstwem, sądy zaczęły zawiadamiać prokuraturę, a prokuratura sparaliżowała policję wnioskami o ustalenie, kto był lub jest zobowiązany w imieniu zarządu do złożenia sprawozdania.

Policja wysyła wezwanie do aktualnych lub byłych członków zarządu i ustala w toku żmudnego kilkumiesięcznego śledztwa winnego zaniechania obowiązku.

Aby policjant mógł przeprowadzić śledztwo, musi udać się do Krajowego Rejestru Sądowego, aby w czytelni sądu zrobić kopię dokumentów. Potem policjant ustala adresy i wysyła wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka. Aby postawić zarzuty, policja musi przesłuchać zarząd. Jednak nie zawsze zarząd mieszka pod adresem, który widnieje w bazie danych. Wielu wyjechało za granicę. Wówczas potrzebny jest nakaz zatrzymania w celu doprowadzenia siłą prezesa zarządu wygasłej spółki na przesłuchanie. Doświadczony policjant przesłuchuje i zebrany materiał dowodowy przesyła do prokuratory. Prokurator stawia zarzuty i kieruje sprawę do Sądu, który wymierza najczęściej grzywnę w wysokości 10 000 złotych oraz karę ograniczeni wolności.

Tego typu spraw jest dziesiątki tysięcy i więcej. Policja od przestępczości gospodarczej i prokuratorzy mają pełne ręce roboty. Doszło do kuriozalnej sytuacji, że policja większość czasu przeznacza nad ustaleniem faktów, które są znane referendarzom Krajowego Rejestru Sądowego, zamiast ścigać rzeczywistych przestępców gospodarczych. No ale skoro niezłożenie sprawozdania to przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności, w czynnościach musi wziąć udział prokurator i policja. I tak machina administracyjna toczy syzyfową pracę w imię „Prawa i Sprawiedliwości” ku chwale Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Czytaj więcej: http://Zbigniew Ziobro: 3 lata bezwzględnego więzienia dla rolnika za zabicie świni bez zezwolenia!

Wrodzona lub nabyta nienawiść do przedsiębiorców poskutkowała paraliżem sądów, prokuratory i policji. Obecna władza nie uznaje cywilizowanej instytucji pouczenia. Według Ziobry, kara musi być zawsze najsurowsza. Wystarczy przypomnieć, że za uchybienia podatkowe można przesiedzieć w więzieniu nawet 25 lat.

W Polsce władza przedsiębiorców nie szanuje, a wręcz nienawidzi, co innego rolnicy – to klasa uprzywilejowana. Kiedy Zbigniew Ziobro chciał wprowadzić karę 3 lat pozbawiania wolności za nielegalny ubój świni, Ci bez wahania pogrozili ministrowi widami i Ziobro sam się zreflektował, że poszedł o jeden krok za daleko.

Co mówią ziobrowskie przepisy?

Według nowych przepisów niezłożenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w KRS, a także niezłożenie sprawozdania finansowego do ogłoszenia to przestępstwo, za które kierownikowi jednostki (w spółkach kapitałowych – członkom zarządu) grozi grzywna albo kara ograniczenia wolności, wymierzane na podstawie Kodeksu karnego.

Karę grzywny wymierza się w stawkach dziennych, przy czym najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2000 złotych. Oznacza to, że najniższa grzywna może wynosić 100 zł, a najwyższa teoretycznie 1.080.000 zł. Jednakże w tym przypadku, tak wysokiej grzywny raczej nie należy się obawiać.

Kara ograniczenia wolności może trwać najkrócej miesiąc, najdłużej 2 lata. Kara ta może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub na potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd. Obowiązek pracy i potrącenie orzeka się łącznie lub osobno.

Od 1 lipca 2015 r. sankcji podlega również niezłożenie sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym. Obecnie, nieprzekazanie w terminie urzędowi skarbowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, stanowi wykroczenie skarbowe zagrożone karą grzywny. Osobie odpowiedzialnej za niezłożenie sprawozdania finansowego może zostać wymierzona kara grzywny w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Grzywna może więc wynosić od 185 zł do 37.000 zł. Oznacza to, że spóźnialskim grozi dodatkowa sroga sankcja, tym razem ze strony organu podatkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *