GOTOWE SPÓŁKI POLSKIE

Nowe Gotowe Spółki Polskie z VAT EU do 3 miesięcy

Koncesje licencje Cena
Gotowa Sp. z o.o. bez czynnego VAT do 3 miesięcy 2.500 PLN
Gotowa Sp. z o.o. z VAT EU ze stażem do 3 miesięcy 5.000 PLN
Gotowa Fundacja 7.500 PLN
Gotowa Spółka Akcyjna 7.500 PLN
Koszty Notarialne i Wpis do KRS 500 PLN
Konto w banku 500 PLN
Dojazd do klienta 500 PLN