RAJE PODATKOWE

WYMIANA KRYPTOWALUT I PŁATNOŚCI W KRYPTOWALUTACH

RAJE PODATKOWE, SPÓŁKI TYPU OFFSHORE

Gotowe Spółki i zakładanie spółek.

USA, Bahamas, Belize, Costa Rica, Cyprus, Gibraltar, Hong Kong, Malta, Mauritius, Panama…

 

      Gotowe Spółki z USA – Raj Podatkowy

 • Dostępność „od ręki”
 • Kapitał zakładowy deklaratywny – od 1 USD do nawet miliarda USD
 • Szczególna zaleta spółki z USA:
 • Typowa spółka z o.o.
 • Udziały są na okaziciela
 • Możliwość ukrycia udziałowca i zarządu.
 • Nabycie spółki USA nie wymaga wizyty u notariusza.
 • Zbywca i nabywca składają jedynie podpisy.
 • Cena Gotowej Spółki: 2.500 euro
 • Opłaty w kolejnych latach:
 • Roczny podatek 500 USD
 • Wirtualne biuro na rok  500 USD
 • Księgowość nie jest obowiązkowa. Bilanse roczne jedynie we własnym zakresie dla transparentności.

Przyjmujemy płatności w kryptowalutach USDC/USDT

Konta bankowe w Polsce i w zagranicznych bankach

 

Zakładanie kont odbywa się dla:

 • Osób fizycznych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
 • Osób prawnych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
 • Spółek typu OFFSHORE ze statusem nierezydenta
 • Zakładanie kont w instytucjach finansowych polskich i zagranicznych
 • Zakładanie rachunków bankowych dla zadłużonych osób fizycznych lub prawnych bez możliwości egzekucji przez polski organy lub komorników

Przyjmujemy płatności w kryptowalutach USDC/USD

 

 

 

Dla zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy proponujemy usługi dyrektora nominowanego i usługę udziałowca nominowanego z KLAUZULĄ APOSTILLE I NIE DATOWANĄ REZYGNACJĄ

W powyższy sposób tożsamość prawdziwego właściciela pozostaje w utajeniu dla jakiejkolwiek trzeciej osoby spoza spółki. Faktyczny właściciel wykonuje swoje prawa własnościowe na podstawie POA (Power of Attorney). To pełnomocnictwo umożliwia mu działać w imieniu spółki, otwierać i zarządzać kontami bankowymi, które są prowadzone w imieniu spółki.

Państwo Założenie W następnych latach Usługi dyrektora nominowanego Usługi udziałowca nominowanego
Bahamas 1100 750 400 300
Belize 950 500 400 300
B.V.I. 1250 700 400 300
Costa Rica 1400 800 400 300
Cyprus 2500 1150 400 300
Gibraltar – non resident 1250 550 400 300
Hong Kong 2200 1300 400 300
Isle of Man 1800 500 400 300
Malta 4150 2400 400 300
Marshall Islands 1400 1100 400 300
Mauritius 1450 1100 400 300
Panama 1000 600 400 300
Seychelles 650 350 400 300
Bosnia & hercegowina 2500 500 400 300
United Kingdom 3400 1900 400 300
Uruguay 1950 1100 400 300
USA[Delaware] 1000 550 400 300

Do powyższych cen należy doliczyć:

 • Usługa Virtual Office w kwocie od 500 do 1.500 EURO za rok z góry
 • Umocowania poświadczone notarialnie + Apostille – ceny naliczane indywidualnie
 • Kapitał zakładowy wg prawa dla danego kraju
 • Podatek VAT – wg prawa dla danego kraju
 • Obsługa księgowości – cena indywidualna
 • Założenie + utrzymanie Konta bankowego

Przyjmujemy płatności w kryptowalutach USDC/USDT

 

skontaktuj się z nami