Gotowe Spółki z Koncesjami OPC i Licencjami na Transport i Spedycję, Koncesje Paliwowe, Spółki z Wpisem na Agencję Pośrednictwa Pracy

GWARANTUJEMY, że Oferowane Gotowe Spółki są Wolne od Zadłużeń i Wad Prawnych Pod Rygorem Zwrotu Ceny za Spółkę!!!

Koncesje licencje Cena
Gotowe Spółki z Koncesją OPC – Na Obrót Paliwami i Gazami  100.000 PLN
Gotowe Spółki z Licencją na Transport Drogowy Międzynarodowy 20.000 PLN
Gotowe Spółki z Licencją na Międzynarodowy Przewóz Osób 20.000 PLN
Gotowe Spółki z Licencją na Spedycje 20.000 PLN
Gotowe Spółki z Licencją na Transport Drogowy Krajowy 15.000 PLN
Gotowe Spółki z Wpisem na Agencję Pośrednictwa Pracy 10.000 PLN
Konto w banku 500 PLN
Dojazd do klienta 500 PLN

 

W chwili sprzedaży gotowe spółki z o.o. są w pełni ukształtowanymi podmiotami prawnymi, które posiadają:

  • kapitał zakładowy w wysokości od 5.000 PLN
  • umowę spółki, której treść może ulec zmianie na prośbę klienta
  • numer KRS
  • aktywne konto bankowe
  • numer REGON
  • pełną rejestrację dla podatków CIT i VAT / VAT-EU
  • bieżące księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe

Na życzenie klienta dokonujemy wszelkich modyfikacji w półce, takich jak zmiana rejestracji siedziby firmy, zmiana składu zarządu wraz z aktualizacją danych we właściwych organach.

Naszym klientom oferujemy także otwieranie spółek według indywidualnych wymagań przyszłych akcjonariuszy lub udziałowców.

sprawdź aktualne oferty