Kiedy przestaniesz płacić podatki na rzecz państwa? Znamy konkretną datę!

Kiedy przestaniesz płacić podatki na rzecz państwa? Znamy konkretną datę!

podatki

Suma zobowiązań Polaków wobec Skarbu Państwa stawia nasz kraj na 10 miejscu w Unii Europejskiej.

Rok do roku Centrum im. Adama Smitha ogłasza Dzień Wolności Podatkowej.  Jest to moment, kiedy średnio  łączny dochód Polaków zrównuje się z obowiązkami podatkowymi. Dzień Wolności Podatkowej to więc symboliczna data, kiedy przestajemy pracować na państwo, a zaczynamy na własne konto. Dla szerszego zrozumienia kontekstu Polski Instytut Ekonomiczny przygotował zestawienie „dni wolności podatkowej” w krajach Unii Europejskiej, pokazując porównanie stosunków dochodów podatkowo-składkowych do PKB.

Z badania wynika, że najwcześniej taki dzień przypada w Irlandii – 19 marca, niespełna 80 dni po rozpoczęciu roku. To jest, rzecz jasna, wynik bardzo niskiej stawki podatku CIT, czyniący z Irlandii prawdziwy unijny raj podatkowy, co oznacza, że warto tam zakładać własne spółki.

Na drugim miejscu jest Rumunia. Powodem zajęcia tak wysokiego miejsca tego państwa było znaczne obniżenie podatków dochodowych i podatku VAT, co miało zwiększyć konsumpcję i napędzić państwową gospodarkę. W Rumunii dzień dolności podatkowej przypada po 98 dniach nowego roku.

Gdzie w tym wszystkim Polska? U nas taki wyjątkowy dzień przypada około 6 maja, co stawia nas na 10 miejscu w Unii Europejskiej. Co ciekawe, najdłużej „na państwo” płacą Francuzi, bo aż do 17 czerwca.

Najważniejszym wnioskiem tej analizy jest fakt, że obywatele państw Europy Wschodniej i Bałkanów płacą znacznie niższe podatki niż obywatele najbogatszych, zachodnich krajów, co jednak nie przekłada się na komfort życia. Dlaczego na Zachodzie są wyższe podatki? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zwrócić uwagę na to, że w państwach takich jak Francja czy Finlandia aż 25% budżetu wydawane jest na ochronę społeczną, a także na ochronę zdrowia (10–15%). Później pieniądze idą na programy stymulujące gospodarkę, edukacje i usługi publiczne.

Zakładanie własnej spółki

Jak można się domyślić, najlepiej jest zakładać własne firmy tam, gdzie są niskie podatki, a prawo podatkowe można określić mianem „przystępnego” lub „nieskomplikowanego”. Wszystko to ma na celu zmaksymalizowanie naszych dochodów. To dlatego wielu przedsiębiorców celuje w Irlandie. Znajdują się tam siedziby wielu europejskich spółek, ponieważ irlandzki dzień wolności podatkowej przypada, jak już wspomnieliśmy, 19 marca, co czyni z tej wyspy istny raj podatkowy.

Założenie własnej spółki nie jest proste i bardzo łatwo jest się w tym wszystkim pogubić. Aby założyć własną firmę, należy przebrnąć przez masę dokumentów, zdobyć wymagane koncesje i zezwolenia. Najlepiej jest wówczas skorzystać z pomocy specjalisty np. firmy takiej jak „Gotowe Spółki”. Eksperci z takich biur pomagają swoim klientom założyć własne spółki i mniejsze przedsiębiorstwa.

Choć może się wydawać, że raje podatkowe istnieją dla nas tylko w Europie, to w gruncie rzeczy takie myślenie jest błędne. Warto spoglądać też poza granice Starego Kontynentu. Na przykład jeśli zajrzymy na wyżej wymienioną już stronę firmy „Gotowe Spółki” zauważymy, że ci oferują nie tylko pomoc w założeniu spółek krajowych lub tych w granicach Unii Europejskiej, ale także celują w kraje zamorskie i dalekie od Polski, jednocześnie uznawane za raje podatkowe (np. spółki typu offshore). Zaliczyć można do nich USA, Hong Kong Belize czy Gibraltar i wiele innych.

Ponadto przedstawiciele tego typu firm konsultacyjnych mogą pomóc nam w zarządzaniu kontem bankowym w zagranicznym banku.

Zakładanie spółek w rajach podatkowych jest opłacalne i przynosi większe zyski. Aby jednak odnaleźć się w zawirowaniach prawa obcych państw, warto skorzystać z pomocy specjalistów.

Comments are closed.