INNE USŁUGI

Konta bankowe w Polsce i w zagranicznych bankach.

Wymiana i płatności w kryptowalutach

Zakładanie kont odbywa się dla:

  • Osób fizycznych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
  • Osób prawnych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
  • Spółek typu OFFSHORE ze statusem nierezydenta
  • Zakładanie kont w instytucjach finansowych polskich i zagranicznych
  • Zakładanie rachunków bankowych dla zadłużonych osób fizycznych lub prawnych bez możliwości egzekucji przez polskie organy lub komorników
Konta Cena
Konta Bankowe w Polsce dla spółek polskich 1000 PLN
Konta Bankowe w Polsce dla spółek zagranicznych od 1500 EUR
Konta Bankowe w bankach zagranicznych od 2000 EUR
Wymiana kryptowalut i płatności w kryptowalutach


Karty debetowe prepaidowe

WymiAna waluty na kryptowaluty