Konta Bankowe

Zakładanie kont odbywa się dla:

  • Osób fizycznych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
  • Osób prawnych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
  • Spółek typu OFFSHORE ze statusem nierezydenta
  • Zakładanie kont w rajach podatkowych
Konta Cena
Konta Bankowe w Polsce dla spółek polskich 500 PLN
Konta Bankowe w Polsce dla spółek zagranicznych od 500 PLN
Konta Bankowe w bankach zagranicznych od 500 EUR
Wewnętrzny Rachunek Rozliczeniowy w 5 walutach na Internetowej Platformie Płatniczej – Kantor Wymiany Walut

www.24-kantor.pl

Założenie 0 PLN

Prowizja od transakcji wg cennika