INNE USŁUGI

Księgowość

Ogólny zakres usług księgowych świadczonych przez nasze biuro rachunkowe obejmuje:

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • sporządzanie zakładowego planu kont
 • opracowywanie polityki rachunkowości
 • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz NBP,
 • sporządzanie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie analiz dla Zarządu,
 • zaangażowanie w trakcie kontroli podatkowych i audytów.
  Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencja operacji gospodarczych,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenie ewidencji przychodów:
 • miesięczne naliczenie podatku,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
  Usługi dodatkowe:

 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • przygotowywanie raportów i przekazywanie informacji rozliczeniowych,
 • sporządzanie raportów w językach obcych – według życzenia Klienta,
 • reprezentacja przed Urzędem Skarbowym.

Zakres cen za za podstawowe usługi księgowe:

Usługi Cena [netto]
Wysyłanie deklaracji ZEROWYCH – bez obrotu 100 PLN miesięcznie
Do 15 dokumentów 400 PLN miesięcznie
Od 16 do 30 dokumentów 600 PLN miesięcznie
Od 31 do 50 dokumentów 850 PLN miesięcznie
Każdy następny dokument 5 PLN