GOTOWE SPÓŁKI – KONCESJE PALIWOWE, OPC – LICENCJE NA TRANSPORT, NA SPEDYCJĘ, Z WPISEM NA AGENCJĘ POŚREDNICTWA PRACY

Gotowe Spółki z Koncesjami OPC i Licencjami na Transport i Spedycję, Koncesje Paliwowe, Spółki z Wpisem na Agencję Pośrednictwa Pracy

GWARANTUJEMY, że Oferowane Gotowe Spółki są Wolne od Zadłużeń i Wad Prawnych Pod Rygorem Zwrotu Ceny za Spółkę!!!

Koncesje licencje Cena
Gotowe Spółki z Koncesją OPC – Na Obrót Paliwami i Gazami  100.000 PLN Do negocjacji
Gotowe Spółki z Licencją na Transport Drogowy Międzynarodowy 20.000 PLN
Gotowe Spółki z Licencją na Międzynarodowy Przewóz Osób 20.000 PLN
Gotowe Spółki z Licencją na Spedycje 20.000 PLN
Gotowe Spółki z Licencją na Transport Drogowy Krajowy 15.000 PLN
Gotowe Spółki z Wpisem na Agencję Pośrednictwa Pracy 10.000 PLN
Konto w banku polskim 500 PLN
Konto w banku zagranicznym

Dojazd do klienta
od 500 Euro

500 PLN

 

 

 

Konta bankowe w Polsce i w zagranicznych bankach

Zakładanie kont odbywa się dla:

 • Osób fizycznych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
 • Osób prawnych ze statusem rezydenta lub nierezydenta
 • Spółek typu OFFSHORE ze statusem nierezydenta
 • Zakładanie kont w instytucjach finansowych polskich i zagranicznych
 • Zakładanie rachunków bankowych dla zadłużonych osób fizycznych lub prawnych bez możliwości egzekucji przez polskie organy lub komorników

 

 

 

 

 

 

W chwili sprzedaży gotowe spółki z o.o. są w pełni ukształtowanymi podmiotami prawnymi, które posiadają:

 • kapitał zakładowy w wysokości od 5.000 PLN
 • umowę spółki, której treść może ulec zmianie na prośbę klienta
 • numer KRS
 • aktywne konto bankowe
 • numer REGON
 • pełną rejestrację dla podatków CIT i VAT / VAT-EU
 • bieżące księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe

Na życzenie klienta dokonujemy wszelkich modyfikacji w półce, takich jak zmiana rejestracji siedziby firmy, zmiana składu zarządu wraz z aktualizacją danych we właściwych organach.

Naszym klientom oferujemy także otwieranie spółek według indywidualnych wymagań przyszłych akcjonariuszy lub udziałowców.