Giełdy/Kantory Krypto dostały wezwanie z US O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Giełdy/Kantory Krypto dostały wezwanie z US O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Na profilu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, pojawił się komunikat, iż polskie giełdy oraz kantory kontaktują się ze stowarzyszeniem ponieważ otrzymują pisma od Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie przekazania tej instytucji wykazu transakcji ich użytkowników – baz danych. Podmioty, które nie zostały wymienione przez PSB z nazwy wzywane są do udostępnienia KAS informacji o kontach i adresach Bitcoin (BTC) swoich klientów.

Aktualizacja #1 28/03/2018 | 22:30: Przedstawiciele giełdy BitMarket przesłali nam następujące oświadczenie (pisowania oryginalna):
„W zwiazku z informacją podaną przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnego pisma od KAS. Jeżeli takie przyjdzie będziemy je analizować wraz z prawnikami przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań. Nie chcemy obecnie spekulować jakie informacje i w jakiej formie miałyby zostać dostarczone. Zawsze dbamy o dobro naszych klientów i do tej pory współpracowaliśmy z różnymi organami w poszczególnych przypadkach. Uprzejmie przypominamy, że we własnym zakresie należy się rozliczyć z dochodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami zgodnie z informacjami, które każda osoba może indywidualnie uzyskać od doradcy podatkowego – ponieważ każdy przypadek może być inny nie ma obecnie jednej, oficjalnej metody na rozliczanie się z obrotu kryptowalutami.”

Aktualizacja #2 29/03/2018 | 13:30: Przedstawiciele giełdy BTCDuke opublikowali w Internecie za profilem Sławomira Mentzena treść pisma jakie zostało do nich przesłane przez KAS

Aktualizacja #3 29/03/2018 | 16:30: tym wątku stworzona została lista podmiotów, które otrzymały pismo od KAS.

Jak napisał przedstawiciel InPay na Polskim Forum Bitcoin:

Cytat: InPay | Źródło: https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?p=472590#p472590

Niestety pozostałe giełdy się widzę nie chwalą, a szkoda, ale każda w ostatnim czasie w tym również my otrzymaliśmy wezwanie do wydania całej bazy danych transakcji, kont i adresów BTC. Jest to działanie zgodnie z planem zatwierdzonym na najwyższym szczeblu w kraju. Uważam, że powinniście wiedzieć.

Dziennikarz RMF FM w dzisiejszym (tj. 28/03/2018) wywiadzie z urzędnikami Ministerstwa Finansów uzyskał następujące deklaracje:

Cytat: Krzysztof Berenda, Resort finansów chce rozliczenia podatku za kryptowaluty. Powołuje specjalny departament | Źródło: http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-resort-finansow-chce-rozliczenia-podatku-za-kryptowaluty-pow,nId,2562861

Ministerstwo Finansów domaga się by osoby zarabiające na kryptowalutach płaciły podatek dochodowy – ustalili dziennikarze RMF FM. Co do zasady, powinny to rozliczać na formularzach PIT płacąc, w zależności od zysku, 18 lub 32 procent.
(…)
Ministerstwo Finansów planuje powołanie nowego Departamentu Analiz Ekonomicznych, który skupi wszystkie dotychczasowe kompetencje innych departamentów w zakresie analiz, i który będzie dedykowany do pogłębionej analizy m.in. w zakresie wywiązywania się z obowiązku podatkowego podmiotów dokonujących transakcji w kryptowalutach i osiągających zyski z tego tytułu. Główne działania wykrywcze będą prowadzone centralnie przy wykorzystaniu najlepszych specjalistów w tej branży i przy użyciu posiadanych narzędzi stosujących pogłębioną analitykę. W celu wypracowania optymalnego modelu procesu analitycznego organy KAS  ściśle współpracują i wykorzystują  informacje z innych organów zajmujących się problematyką kryptowalut, a także informacje sygnalne z administracji innych państw UE.
(…)
Zapewniamy jednak, że pomiędzy naszym komunikatem a czynnościami kontrolnymi będzie jeszcze możliwość aby dokonać korekt w rozliczeniach podatkowych i ewentualnie skorzystać z instytucji czynnego żalu. Brak zadeklarowania przychodów z obrotu kryptowalutami może skutkować odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a także koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej.

Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 marca 2018 r.
Głównym zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznym.
KAS największy nacisk kładzie m.in. na: obsługę dużych podatników, zapewnienie jednolitych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz informacji podatkowych i celnych oraz zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT).

Funkcjonariusze KAS w głównej mierze angażowani mają być do obsługi obrotu towarowego z zagranicą, walki z przestępczością oraz ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego UE.

Szczegółowy opis uprawnień jakie przysługują funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej znajduje się w Ustawie
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w Art. 64. 1. Wybrane z nich załączam poniżej:

Cytat

Art. 64. 1. W ramach kontroli celno-skarbowej przysługuje uprawnienie do:
1) żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów
związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich
odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania
danych w formie elektronicznej; (…) żądanie, może dotyczyć akt, ksiąg i wszelkiego
rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, także za okres inny niż okres
objęty kontrolą, jeżeli nie upłynął jeszcze termin ich przechowywania przewidziany w
odrębnych przepisach.
2) wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub
innym pomieszczeniu kontrolowanego;
(…)
5) przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
6) przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc
oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
(…)
9) żądania przeprowadzenia spisu z natury;
10) sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania
nagrań dźwiękowych;
(…)
13) żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której
uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu
produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz
uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych;
(…)
15) żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających
kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze
stanem ewidencyjnym;
(…)
2. Funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowej są uprawnieni również do:
1) przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z
użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
2) przeszukania osób;
3) konwoju i strzeżenia towarów;
4) kontroli przesyłek pocztowych;
5) zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli
ruchu drogowego

Comments are closed.