Fundator odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców

Fundator odznaczenia Sprawiedliwego Wśród Ukraińców

Fundatorem odznaczenia

Sprawiedliwi Wśród Ukraińców jest Fundacja Pro Publico Bono -RP z siedzibą w Poznaniu

oraz firma Gotowe Spółki

Celem ufundowania powyższego odznaczenia jest zanegowanie wszelkich ruchów nacjonalistycznych przejawiających się szowinizmem – dającym prawo do mordowania innych narodowości. Czystki etniczne o cechach ludobójstwa
W skład odznaczenia wchodzi dyplom honorowy, medal , statuetka.

Kto może otrzymać

Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie wybitym medalem noszącym napis: „SPRAWIEDLIWY WSRÓD UKRAIŃCÓW”, statuetką i dyplomem honorowym.

Każda osoba, którą uznano za „Sprawiedliwego wśród Ukraińców”,  jest uprawniona do otrzymania od fundacji stosownego certyfikatu.

www.sprawiedliwiwsrodukraincow.pl

Comments are closed.