Artykuły

Regulacje dotyczące nowego typu spółki kapitałowej, tzw. prostej spółki akcyjnej zawiera projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw, który ukazał się w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. To propozycje adresowane przede wszystkim do środowiska start-upów.

Projekt jest częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. W założeniu będzie można łatwiej i taniej założyć przedsięwzięcie i szybko, bez komplikacji je zlikwidować w razie niepowodzenia.

„Impulsem do rozważania potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej była analiza otoczenia prawnego funkcjonowania w Polsce tzw. start-upów, czyli przedsięwzięć działających w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, będących na etapie poszukiwania powtarzalnego i skalowalnego modelu biznesowego” – napisano w uzasadnieniu do projektu.

W ocenie resortu przedsiębiorczości i technologii, w którym powstał projekt, w Polsce jest ok. 2,7 tysiąca podmiotów, w przypadku których przetwarzanie informacji i pochodne technologie stanowią kluczowy element działalności. „Wychodząc jednak z założenia, że nie należy ograniczać działalności start-upów do branży IT, należy przyjąć, że rzeczywista liczba przedsięwzięć typu start-up jest jednak znacznie wyższa” – przekonuje resort.

Tymczasem środowiska start-upowe wskazują na szereg problemów, które ograniczają ich rozwój.

Chodzi przede wszystkim o trudności w rozpoczynaniu działalności gospodarczej, w pozyskiwaniu kapitału czy w likwidacji spółek w razie niepowodzenia.

Dziś, ci którzy zamierzają rozpocząć działalność w formie spółki kapitałowej i korzystać z ograniczonej odpowiedzialności, mają do wyboru spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółką akcyjną. Według wnioskodawców spółka z o.o. nie zapewnia różnorodnych form prostej inwestycji w przedsięwzięcie. Jest to związane zwłaszcza z brakiem możliwości utworzenia udziałów niemych, wymogiem formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi dla zbycia udziałów oraz z faktem, że minimalna wartość nominalna udziału wynosi 50 zł. Zaś utworzenie i prowadzenie spółki akcyjnej jest natomiast stosunkowo drogie i skomplikowane. Stan ten wymaga zmian, zaś przeprowadzone analizy wskazują, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zaproponowanie nowej formy prawnej, ułatwiającej rozwój przedsięwzięć, w szczególności tych opartych na poszukiwaniu nowych rozwiązań.

Stąd wziął się pomysł wprowadzenia do polskiego porządku prawnego kompleksowych regulacji dotyczących tzw. prostej spółki akcyjnej(PAS). Według projektodawców będzie to połączenie -w jednej formie – korzystnych elementów właściwych dla tych dwóch spółek.

W prostej spółce akcyjnej zostanie obniżona wysokość minimalnego kapitału zakładowego, będzie te możliwość elastycznego kształtowania struktury majątkowej spółki (w tym emisji akcji bez wartości nominalnej). Zostaną wprowadzone mechanizmy, dzięki którym możliwe będzie wniesienie do spółki know-how, pracy i usług bez skomplikowanych i kosztownych wycen na etapie rozpoczynania działalności. Założyciele zyskają znaczną swobodę w odniesieniu do organów spółki. Zostanie wprowadzony alternatywny model zarządzania i nadzoru, oparty na założeniach rozpowszechnionego w krajach anglosaskich i romańskich systemu monistycznego. Proponowane rozwiązania mają zapewnić prostą rejestrację elektroniczną w 24 h za pomocą formularza oraz wykorzystywanie środków elektronicznych w funkcjonowaniu spółki. Z drugiej strony, możliwie szybką i nieskomplikowaną likwidację w razie niepowodzenia lub przekształcenie w inną spółkę kapitałową.

Autor:
Z.B.
Źródło:

pap/interia/plportal.pl

27 maja, 2018

Nowego typ spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna

Regulacje dotyczące nowego typu spółki kapitałowej, tzw. prostej spółki akcyjnej zawiera projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych i niektórych innych ustaw, który ukazał się w środę na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. To propozycje adresowane przede wszystkim do środowiska start-upów. Projekt jest częścią pakietu ułatwień dla przedsiębiorców. W założeniu będzie można łatwiej i taniej założyć przedsięwzięcie i szybko, bez komplikacji je zlikwidować w razie niepowodzenia. „Impulsem do rozważania potrzeby wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowego typu spółki kapitałowej była analiza otoczenia prawnego funkcjonowania w Polsce tzw. start-upów, czyli przedsięwzięć działających w obszarze nowych technologii, w warunkach dużej niepewności rynkowej, będących na etapie more »
27 maja, 2018

WYELIMINOWANIE GOTÓWKI TO KROK W KIERUNKU DYKTATURY BANKSTERÓW

  Niedawno analizowaliśmy na potrzeby kursu zmiany jakie mogą zajść w systemie monetarnym w ciągu najbliższych lat. Wnioski do jakich doszliśmy w większości brzmiały dość abstrakcyjnie (przynajmniej dla przeważającej części społeczeństwa). Traf chciał, że minęło zaledwie kilka dni i część naszych przewidywań potwierdził w swoim przemówieniu Benoit Coeure, czyli jeden z najważniejszych członków Europejskiego Banku Centralnego. W razie wątpliwości dodajemy, że Coeure to człowiek, który brał udział m.in. w bailoutach Grecji, Hiszpanii czy Portugalii, a także był obecny przy okazji bail-inu na Cyprze. Czym wypowiedź Coeure zwróciła naszą uwagę? Najlepiej będzie wyróżnić dwa jej elementy. Stopy procentowe i walka z more »
27 maja, 2018

Polscy przedsiębiorcy boją się inwestować. Gorzej tylko w Grecji

Tak źle jeszcze nie było od 1998 roku. Przedsiębiorcy nie chcą inwestować. Nieprzewidywalny rząd, który wprowadza coraz bardziej absurdalne przepisy, konfiskaty, kontrole, zakazy, inwigilacja, brak tajemnicy bankowej, gigantyczne kary za każde złamanie przepisów podatkowych wraz z karą długoletniego więzienia, wysokie podatki, niepewność jutra – na dobre zniechęciły przedsiębiorców, którzy wolą zachować stan posiadania niż ryzykować starcie z reżimem fiskalnym. Przypomnijmy, przedsiębiorcy są już przesłuchiwani na samą okoliczność założenia firmy, a to dopiero początek – później jest tylko gorzej. Żyjemy w czasach, gdzie prowadzenie własnego biznesu graniczy z heroizmem. 50% decyzji administracyjnych w postępowaniach podatkowych wydawanych jest z naruszeniem prawa. Mamy more »
27 maja, 2018

Bezczelne groźby posła PIS Pawła Cybulskiego pod adresem przedsiębiorców

Podsekretarz stanu w resorcie finansów Paweł Cybulski zakomunikował, że „w stosunku do przestępców będziemy nieprzejednani”. – Wycinamy tę nieuczciwą konkurencję. Tworzymy nowe środowisko biznesowe dla tych 99 proc. uczciwych przedsiębiorców. Im chcemy pomagać – mówił Cybulski podczas spotkania poświęconego zmianom prawa gospodarczego, w tym Konstytucji Biznesu. Krajowa Administracja Skarbowa – jak podkreślił Paweł Cybulski – jest nakierowana „na przestępców, tych którzy w sposób zdecydowany nie chcą rozliczać się z podatków, którzy nie chcą płacić danin”. Bolszewicka retoryka, jaką posługuje się poseł Paweł Cybulski, nie odbiega od ogólnych założeń partii PIS. Według nich przedsiębiorcy to przestępcy i stado baranów, których należy regularnie strzyc more »