Artykuły

Split payment jest dobrą metodą walki z wyłudzeniami VAT. Istnieje jednak duże ryzyko, że doprowadzi do utraty płynności i upadku wielu firm – uczciwych, rodzimych przedsiębiorstw – apeluje Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów.

System split payment nie bez powodu stosowany jest obecnie tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej, we Włoszech i w Czechach. W obu przypadkach w bardzo ograniczonym zakresie. Wiąże się to z tym, że z jednej strony rozwiązanie to rzeczywiście w dużym stopniu zapewnia skuteczną walkę z pewnym rodzajem oszustw, ale z drugiej strony może w sposób znaczący wpłynąć na płynność finansową firm.

Praktyka rozliczeń w handlu pokazuje, że przedsiębiorcy potrzebują pełnej kwoty brutto wystawionych faktur, by spłacić swoje zobowiązania. Tymczasem nowa zasada split payment spowoduje, że na własnym rachunku bankowym będą mieli tylko kwotę netto. Chcąc dokonać przelewu środków na konto bankowe niebędące rachunkiem VAT, nie będą mogli „przejąć” brakującej kwoty z własnego rachunku VAT.

– To kolejne wyzwanie, z którym handel będzie musiał zmierzyć się od 2018 rok. Stawką rządowej walki o należny podatek jest „być albo nie być” małych przedsiębiorców, już dziś borykających się z płynnością finansową, wynikającą z wydłużających się terminów zapłaty (w handlu do 90 dni!). Rozumiemy, że zmiany są istotnym elementem walki rządu z oszustami, ale mogą uderzyć też w uczciwe firmy – podkreśla prezes PGS.

Punktem spornym staje się kwota, którą każdy przedsiębiorca będzie mógł swobodnie operować.Podatnik będzie miał do dyspozycji kwotę brutto pomniejszoną o podatek VAT, czyli kwotę netto.

Płatność odpowiadająca kwocie podatku (23%) trafi na rachunek VAT i jak tłumaczy Ministerstwo Finansów kwota ta „wciąż będzie należała do przedsiębiorcy”.

Problem jednak w tym, że podatnik będzie miał ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na tym rachunku. Będzie mógł wykorzystać te środki do zapłaty VAT swoim dostawcom, czyli będzie uprawniony do dokonania przelewu ze swojego rachunku VAT, na inny rachunek VAT. Będzie mógł też opłacić zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług względem fiskusa.

System ten zapewne sprawdziłby się w sytuacji, gdyby każdy podmiot posiadał dwa rachunki a na rynku nie byłoby innych transakcji niż split payment. Niestety założeniem nowelizacji Ustawy VAT jest dobrowolność stosowania mechanizmu podzielonej płatności, stąd z góry przypuszczać można, że część transakcji wciąż dokonywana będzie w obecnej formie. Przedsiębiorcy zatem będą potrzebowali pełnej kwoty brutto, by spłacić swoje zobowiązania, a na własnym rachunku bankowym będą mieli kwotę netto. To może prowadzić do zaburzenia płynności finansowej małych firm, utraty partnerów i upadłości.

– Obawiamy się, że wielu przedsiębiorców będzie musiało płacić swoim dostawcom pełne kwoty wynikające z faktur, jednocześnie otrzymując od swoich kontrahentów tylko kwoty netto – to bardzo złe rozwiązanie dla sektora handlu, gdzie rotacja towarów odbywa się bardzo dynamicznie – dodaje prezes PGS.

Polskie, małe firmy nie uniosą kosztów systemowych split payment

Split payment będzie również wymagał dalej idących zmian w systemach informatycznych, nie tylko banków.

Według analiz Ministerstwa Finansów szacunkowy koszt dostosowania systemów w „roku zero” dla dużych firm wyniesie niemal 35 mln zł, a dla mniejszych – 43 mln zł. W sumie w ciągu 10 lat koszt dla przedsiębiorstw miałby sięgnąć niemal 4,2 mld zł. Te kwoty obejmują jednak wydatki na dostosowanie systemów księgowych również poza sektorem bankowym oraz koszt obniżki płynności firm. – Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa funkcjonujące w sektorze handlu nie są w stanie ponieść takich kosztów– podkreśla Michał Sadecki.

Autor:
Źródło:

Polska Grupa Supermarketów

22 października, 2017

Split payment? O jeden przepis za daleko. Przedsiębiorcy zwiną żagle za granicę

Split payment jest dobrą metodą walki z wyłudzeniami VAT. Istnieje jednak duże ryzyko, że doprowadzi do utraty płynności i upadku wielu firm – uczciwych, rodzimych przedsiębiorstw – apeluje Michał Sadecki, prezes Polskiej Grupy Supermarketów. System split payment nie bez powodu stosowany jest obecnie tylko w dwóch krajach Unii Europejskiej, we Włoszech i w Czechach. W obu przypadkach w bardzo ograniczonym zakresie. Wiąże się to z tym, że z jednej strony rozwiązanie to rzeczywiście w dużym stopniu zapewnia skuteczną walkę z pewnym rodzajem oszustw, ale z drugiej strony może w sposób znaczący wpłynąć na płynność finansową firm. Praktyka rozliczeń w handlu pokazuje, że przedsiębiorcy potrzebują more »
17 września, 2017

KAS ma absolutną władzę i uprawnienia. Podatnik to zwierzyna łowna bez prawa obrony i ochrony

Pracownicy i funkcjonariusze działają pełną parą – podobnie jak w czasach ZSRR działała słynna NKWD. Feliks Dzierżyński byłby dumny. Naloty na mieszkania i lokale, kontrole na granicy, konwojowanie pojazdów, psy tropiące, podsłuchy, rewizje bez nakazu prokuratora, konfiskaty majątków, blokady rachunków. Fiskus sięgnął po władzę nad podatnikiem w stylu państwa totalitarnego. Jak w tej nowej rzeczywistości ma odnaleźć się polski bezbronny przedsiębiorca? Co może skarbówka? Zniesiono zasadę terytorialności. Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie może skontrolować podatnika ze Szczecina czy Krakowa. Poza tym kontrola wszczynana jest poprzez samo doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do kontroli. Natomiast w razie podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy more »
17 września, 2017

Bankierzy będą lobbować nad wyeliminowaniem BITCOINA. W przeciwnym razie stracą kontrolę nad światem

Według bankowców kryptowaluty to oszustwo, ale według zwolenników wolności gospodarczej, to właśnie tradycyjny pieniądz to oszustwo. Wyjaśnijmy różnice: Tradycyjny pieniądz fiducjarny (łac. fides – wiara) – waluta niemająca oparcia w dobrach materialnych (jak np. kruszce), której wartość ma źródło z reguły w dekretowanym prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalny środek płatniczy oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków i sprawowaniem kontroli nad przemieszczaniem się pieniądza poprzez aparat skarbowy, który w znaczny sposób pożera umowną wartość pieniądza. To jedna z przyczyn inflacji. We współczesnych systemach gospodarczych pieniądz fiducjarny jest emitowany przez banki centralne more »
13 sierpnia, 2017

Fiskus czyha na nasze majątki wynajmowane innym firmom

W praktyce gospodarczej coraz częściej można się spotkać z sytuacją, w której składniki majątkowe nabywane lub wytwarzane przez przedsiębiorcę nie służą bezpośrednio jego firmie. Są one bowiem wynajmowane i wydzierżawiane innym podmiotom gospodarczym lub też użytkowane przez nie bez konieczności zapłaty za udostępnienie. Brak takiej zapłaty czasami wywołuje określone konsekwencje w rozliczeniach związanych z podatkiem dochodowym. Wyposażenie na usługach kontrahenta Wielu producentów i dystrybutorów udostępnia kontrahentom regały, witryny, lodówki, lady chłodnicze itp. urządzenia oznakowane ich logo, z przeznaczeniem do ekspozycji lub przechowywania różnych towarów. Takie działania stanowią obecnie powszechną praktykę gospodarczą. Wydatki na ich nabycie w firmach, które urządzenia te more »