AFERY

Na profilu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, pojawił się komunikat, iż polskie giełdy oraz kantory kontaktują się ze stowarzyszeniem ponieważ otrzymują pisma od Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie przekazania tej instytucji wykazu transakcji ich użytkowników – baz danych. Podmioty, które nie zostały wymienione przez PSB z nazwy wzywane są do udostępnienia KAS informacji o kontach i adresach Bitcoin (BTC) swoich klientów.

Aktualizacja #1 28/03/2018 | 22:30: Przedstawiciele giełdy BitMarket przesłali nam następujące oświadczenie (pisowania oryginalna):
„W zwiazku z informacją podaną przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnego pisma od KAS. Jeżeli takie przyjdzie będziemy je analizować wraz z prawnikami przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań. Nie chcemy obecnie spekulować jakie informacje i w jakiej formie miałyby zostać dostarczone. Zawsze dbamy o dobro naszych klientów i do tej pory współpracowaliśmy z różnymi organami w poszczególnych przypadkach. Uprzejmie przypominamy, że we własnym zakresie należy się rozliczyć z dochodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami zgodnie z informacjami, które każda osoba może indywidualnie uzyskać od doradcy podatkowego – ponieważ każdy przypadek może być inny nie ma obecnie jednej, oficjalnej metody na rozliczanie się z obrotu kryptowalutami.”

Aktualizacja #2 29/03/2018 | 13:30: Przedstawiciele giełdy BTCDuke opublikowali w Internecie za profilem Sławomira Mentzena treść pisma jakie zostało do nich przesłane przez KAS

Aktualizacja #3 29/03/2018 | 16:30: tym wątku stworzona została lista podmiotów, które otrzymały pismo od KAS.

Jak napisał przedstawiciel InPay na Polskim Forum Bitcoin:

Cytat: InPay | Źródło: https://forum.bitcoin.pl/viewtopic.php?p=472590#p472590

Niestety pozostałe giełdy się widzę nie chwalą, a szkoda, ale każda w ostatnim czasie w tym również my otrzymaliśmy wezwanie do wydania całej bazy danych transakcji, kont i adresów BTC. Jest to działanie zgodnie z planem zatwierdzonym na najwyższym szczeblu w kraju. Uważam, że powinniście wiedzieć.

Dziennikarz RMF FM w dzisiejszym (tj. 28/03/2018) wywiadzie z urzędnikami Ministerstwa Finansów uzyskał następujące deklaracje:

Cytat: Krzysztof Berenda, Resort finansów chce rozliczenia podatku za kryptowaluty. Powołuje specjalny departament | Źródło: http://www.rmf24.pl/ekonomia/news-resort-finansow-chce-rozliczenia-podatku-za-kryptowaluty-pow,nId,2562861

Ministerstwo Finansów domaga się by osoby zarabiające na kryptowalutach płaciły podatek dochodowy – ustalili dziennikarze RMF FM. Co do zasady, powinny to rozliczać na formularzach PIT płacąc, w zależności od zysku, 18 lub 32 procent.
(…)
Ministerstwo Finansów planuje powołanie nowego Departamentu Analiz Ekonomicznych, który skupi wszystkie dotychczasowe kompetencje innych departamentów w zakresie analiz, i który będzie dedykowany do pogłębionej analizy m.in. w zakresie wywiązywania się z obowiązku podatkowego podmiotów dokonujących transakcji w kryptowalutach i osiągających zyski z tego tytułu. Główne działania wykrywcze będą prowadzone centralnie przy wykorzystaniu najlepszych specjalistów w tej branży i przy użyciu posiadanych narzędzi stosujących pogłębioną analitykę. W celu wypracowania optymalnego modelu procesu analitycznego organy KAS  ściśle współpracują i wykorzystują  informacje z innych organów zajmujących się problematyką kryptowalut, a także informacje sygnalne z administracji innych państw UE.
(…)
Zapewniamy jednak, że pomiędzy naszym komunikatem a czynnościami kontrolnymi będzie jeszcze możliwość aby dokonać korekt w rozliczeniach podatkowych i ewentualnie skorzystać z instytucji czynnego żalu. Brak zadeklarowania przychodów z obrotu kryptowalutami może skutkować odpowiedzialnością za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, a także koniecznością zapłaty odsetek od zaległości podatkowej.

Krajowa Administracja Skarbowa rozpoczęła swoją działalność w dniu 1 marca 2018 r.
Głównym zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest pobór należności podatkowych i celnych oraz kontrola prawidłowości realizacji obowiązków związanych z daninami publicznym.
KAS największy nacisk kładzie m.in. na: obsługę dużych podatników, zapewnienie jednolitych indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz informacji podatkowych i celnych oraz zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT).

Funkcjonariusze KAS w głównej mierze angażowani mają być do obsługi obrotu towarowego z zagranicą, walki z przestępczością oraz ochrony bezpieczeństwa obszaru celnego UE.

Szczegółowy opis uprawnień jakie przysługują funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej znajduje się w Ustawie
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w Art. 64. 1. Wybrane z nich załączam poniżej:

Cytat

Art. 64. 1. W ramach kontroli celno-skarbowej przysługuje uprawnienie do:
1) żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów
związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich
odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania
danych w formie elektronicznej; (…) żądanie, może dotyczyć akt, ksiąg i wszelkiego
rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, także za okres inny niż okres
objęty kontrolą, jeżeli nie upłynął jeszcze termin ich przechowywania przewidziany w
odrębnych przepisach.
2) wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub
innym pomieszczeniu kontrolowanego;
(…)
5) przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
6) przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc
oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
(…)
9) żądania przeprowadzenia spisu z natury;
10) sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania
nagrań dźwiękowych;
(…)
13) żądania powtórzenia, jeżeli to możliwe, każdej czynności, w wyniku której
uzyskuje się dane o przyjmowanych, wydawanych lub wprowadzanych do procesu
produkcyjnego surowcach, materiałach, produkcji w toku i półproduktach oraz
uzyskanych produktach, wyrobach gotowych i wysokości strat produkcyjnych;
(…)
15) żądania zamknięcia dokumentacji dotyczącej towarów i czynności podlegających
kontroli celno-skarbowej w celu umożliwienia porównania stanu rzeczywistego ze
stanem ewidencyjnym;
(…)
2. Funkcjonariusze w ramach kontroli celno-skarbowej są uprawnieni również do:
1) przeprowadzania rewizji towarów, wyrobów i środków przewozowych, w tym z
użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;
2) przeszukania osób;
3) konwoju i strzeżenia towarów;
4) kontroli przesyłek pocztowych;
5) zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli
ruchu drogowego

1 kwietnia, 2018

Giełdy/Kantory Krypto dostały wezwanie z US O UDOSTĘPNIENIE DANYCH

Na profilu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, pojawił się komunikat, iż polskie giełdy oraz kantory kontaktują się ze stowarzyszeniem ponieważ otrzymują pisma od Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie przekazania tej instytucji wykazu transakcji ich użytkowników – baz danych. Podmioty, które nie zostały wymienione przez PSB z nazwy wzywane są do udostępnienia KAS informacji o kontach i adresach Bitcoin (BTC) swoich klientów. ​ Aktualizacja #1 28/03/2018 | 22:30: Przedstawiciele giełdy BitMarket przesłali nam następujące oświadczenie (pisowania oryginalna): „W zwiazku z informacją podaną przez Polskie Stowarzyszenie Bitcoin, na chwilę obecną nie otrzymaliśmy żadnego pisma od KAS. Jeżeli takie przyjdzie będziemy je analizować wraz z prawnikami przed more »
24 lutego, 2018

CZTERY WYGRANE SPRAWY, ALE MAFIA SKARBOWA NADAL NIE CHCE ZWRÓCIĆ ZRABOWANYCH PIENIĘDZY

Fiskus chyba uparł się, by zniszczyć firmę MGM z podwarszawskich Marek. Mimo kolejnych wyroków sądu nie oddał jej pieniędzy, które zablokował na rzecz rzekomego podatku. Mało tego, właśnie przedłużył o kolejne miesiące kontrolę, która trwa od ponad roku. Jest winny firmie już 35 mln zł. Ta przez jego działania straciła płynność finansową i zwolniła wszystkich pracowników. ​ Wydawało się, że czasy, gdy poprzez swoje działania fiskus zniszczył firmy Optimus, JTT czy TFL, odeszły w przeszłość. Nic bardziej mylnego. 30 stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, w której urzędnicy skarbowi określili zobowiązanie podatkowe VAT more »
24 lutego, 2018

EKOTERRORYŚCI Z PIS NISZCZĄ POLSKI PRZEMYSŁ FUTRZARSKI

Totalna bolszewicka ofensywa przeciwko polskim przedsiębiorcom wkroczyła nawet do Parlamentu Europejskiego. Ekoterroryści z PIS – polityczni idioci na usługach zagranicznej konkurencji niszczą wyłącznie typowe polskie branże. PIS będzie pierwszą partią po 1989 roku, na którą polscy przedsiębiorcy już nigdy nie zagłosują. Wygaszanie polskiego biznesu przerodziło się w orgię, na której ucztują ekoterroryści i innej maści antyglobaliści na czele z Jarosławem Kaczyńskim. Tylko w 2017 roku wygaszono około 150 tys. firm, przy czym 25% z nich zbankrutowała. Zniszczono polską branżę tytoniową, zlikwidowano polski cukier, polskie stocznie, a teraz ekoterroryści z PIS likwidują polską branżę futrzarską. ​   Kolejną polską branżę, którą rząd PIS wziął sobie na cel, jest przemysł futerkowy, zatrudniający około 60 tys. osób i more »
16 stycznia, 2018

Wyższy ZUS? Chytre państwo dwa razy straci

Nadmierny fiskalizm i obciążenie pracy podatkami skłoni etatowców do przejścia na działalność gospodarczą. Drugą możliwością w przypadku niektórych zawodów będzie zatrudnienie się w angielskich spółkach.  ​ Przypominamy, że jeżeli w roku podatkowym roczne dochody pracownika lub dyrektora wyniosły od 11 000 do 43 000 GBP, będą one opodatkowane podstawową stawką 20%. Kolejne progi to 40% podatku dla dochodów z przedziału 43 001 GBP – 150 000 GBP oraz 45% podatku dla dochodów przekraczających 150 000 GBP rocznie. Obecnie podatek dochodowy od osób prawnych w Wielkiej Brytanii wynosi 20%, do roku 2020 ma obniżyć się do 17%. Jeśli dochody w UK more »