Zbigniew

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który może znacząco zmienić praktykę administracji skarbowej w odniesieniu do kwestii odliczania VAT przez firmy.

Dotychczas jedną z największych w tym kraju patologii są bezkarni urzędnicy, gigantyczna biurokracja i powszechna indolencja. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonariuszy aparatu skarbowego – czyli mafii skarbowej o charakterze zbrojnym.  Określenie to dotyczy wyłącznie urzędników łamiących prawo z tzw. „Układu Zamkniętego”. Mafia skarbowa ma na sumieniu masę firm, masę ludzi doprowadzili na skraj rozpaczy, do bankructwa, a nawet do samobójstwa. Żaden z urzędników III i IV RP nigdy nie odpowiedział za swoje bezprawne działania w tzw. Układzie Zamkniętym”, w którym ręka rękę myje – czyli członkowie mafii wzajemnie się chronią i obowiązuje zasada milczenia.  Oczywiście mamy taki iluzoryczny przepis, który mówi o urzędniczej odpowiedzialności. Jak do tej pory nie skazano z niego nikogo. Za to dla obywatela IV RP uchwalono prawo, że niemal za każdy błąd kończy się grzywną, konfiskatą mienia w całości i pozbawieniem wolności nawet do 25 lat.

Światełko w tunelu:

NSA orzekł, że organy podatkowe mogą odmówić podatnikowi prawa do odliczenia VAT w przypadku nadużycia, ale najpierw fiskus musi to nadużycie udowodnić.

Sprawa dotyczyła jednego z największych dystrybutorów elektroniki w Polsce, któremu fiskus odmówił odliczenia VAT-u od faktury zakupowej.

Organy podatkowe twierdziły, że udokumentowany przez spółkę fakturami VAT zakup i sprzedaż licencji na programy do nauki języków obcych nie miał miejsca i odmówiły odliczenia podatku.

Działanie fiskusa nie wzbudziło zastrzeżeń wojewódzkiego sądu administracyjnego, ale firma odwołała się do NSA, który oddalił orzeczenie fiskusa. Sąd uznał, że organy podatkowe nawet nie zbadały, czy kwestionowane transakcje miały uzasadnienie ekonomiczne.

NSA uznał w tej sytuacji, że zawarcie przez firmę kolejnych umów licencyjnych było rozsądne pod kątem biznesowym, więc faktury dokumentowały rzeczywiste transakcje.

Kluczową rzeczą w przypadku tego wyroku NSA jest odniesienie się do kwestii nadużycia prawa, które firmie zarzuciły organy podatkowe. Sąd zwrócił uwagę, że urzędnicy skarbowi nie ustalili, o jakiego rodzaju nadużycie prawa chodziło.

NSA podkreślił, że gdyby fiskus zarzucił firmie nadużycie w zakresie VAT, musiałby ustalić, jaki charakter miało to nadużycie i w jaki sposób doszło do uszczuplenia budżetu państwa.

W świetle wyroku NSA organy podatkowe państwa powinny skończyć z wieloletnią praktyką odmawiania odliczenia VAT i zwrotu podatku wyłącznie na podstawie podejrzenia udziału w karuzeli VAT lub innego nadużycia.

16 stycznia, 2018

KONIEC Z MAFIJNYMI PRAKTYKAMI SKARBÓWKI? JEST WYROK NSA, KTÓRY DAŁ NADZIEJĘ PRZEDSIĘBIORCOM

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który może znacząco zmienić praktykę administracji skarbowej w odniesieniu do kwestii odliczania VAT przez firmy. ​ Dotychczas jedną z największych w tym kraju patologii są bezkarni urzędnicy, gigantyczna biurokracja i powszechna indolencja. Dotyczy to zwłaszcza funkcjonariuszy aparatu skarbowego – czyli mafii skarbowej o charakterze zbrojnym.  Określenie to dotyczy wyłącznie urzędników łamiących prawo z tzw. „Układu Zamkniętego”. Mafia skarbowa ma na sumieniu masę firm, masę ludzi doprowadzili na skraj rozpaczy, do bankructwa, a nawet do samobójstwa. Żaden z urzędników III i IV RP nigdy nie odpowiedział za swoje bezprawne działania w tzw. Układzie Zamkniętym”, w którym ręka rękę myje – czyli członkowie mafii wzajemnie się chronią i obowiązuje zasada milczenia.  Oczywiście mamy taki iluzoryczny przepis, który mówi more »
16 stycznia, 2018

Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

Przepisy określające zasady wykreślania podmiotów z rejestru podatników VAT przysparzają podatnikom dużo problemów. Urząd skarbowy może wykreślić podatnika z rejestru VAT z uwagi np. na składanie przez niego zerowych deklaracji VAT lub zawieszenie działalności gospodarczej. Problemem jest to, że organ nie informuje o takim wykreśleniu z rejestru. Podatnicy najczęściej o tym fakcie dowiadują się z Portalu Podatkowego. Takie wykreślenie negatywnie wpływa na relacje z kontrahentami, ponieważ mogą się oni obawiać odliczania VAT z faktur wystawionych przez takiego podatnika. ​ Kiedy urząd wykreśli podmiot z rejestru VAT? Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT bez zawiadamiania o tym, jeśli okaże się, że przykładowo podatnik taki nie istnieje lub, mimo udokumentowanych more »
16 stycznia, 2018

KATASTROFALNE DANE. 2017 ROKIEM BANKRUCTW I NIEWYPŁACALNOŚCI. W 2018 UBĘDZIE PODATNIKÓW

Polskie firmy mijający rok nie zaliczą jako udanych. Nie ma jednego sektora, który „pogrążałby” całą gospodarkę. Liczba firm tracących płynność finansową jest stosunkowo wysoka zarówno w produkcji jak i usługach, handlu a w przekroju całego roku wzrosła także w przeżywającym „boom” budownictwie. Należy spodziewać się 15% wzrostu liczby niewypłacalności przedsiębiorstw. ​ Dlatego, m.in. III kwartał tego roku zamknął się najwyższą od 5 lat (czyli od końca 2012 roku) liczbą niewypłacalności w skali jednego kwartału. Nie oznacza to oczywiście wspólnego mianownika tych problemówczy też kryzysu, ale jest efektem równoczesnego wystąpienia przyczyn kłopotów w poszczególnych sektorach. Wskazać można m.in.: „Ułatwione postępowania naprawcze, które zastępują często postępowania restrukturyzacyjne, z tym że more »
16 stycznia, 2018

Bolszewickie przesłanki braku rejestracji i wykreślenia podmiotu jako podatnika VAT

13.01.2018 r. wchodzi w życie tzw. ustawa o STIR. Nowe regulacje umożliwią organom skarbowym analizowanie wszystkich transakcji bankowych podatników na bieżąco (codziennie). Jeżeli informacje te uzasadnią przypuszczenie, że podatnik bierze udział w oszustwach podatkowych, wówczas obok innych konsekwencji może on zostać wykreślony z rejestru podatników VAT.  ​ Nowy system elektronicznego monitorowania będzie analizował wszystkie transakcje bankowe w kraju przez organy skarbowe. Jeżeli organy skarbowe w trakcie takiego monitoringu spostrzegą, że dany przedsiębiorca może mieć związek z oszustwem podatkowym, mogą wyciągnąć wobec niego dolegliwe konsekwencje. W takiej sytuacji niezarejestrowanemu przedsiębiorcy naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji. Jeżeli dany przedsiębiorca zaś jest już more »