Raje Podatkowe

Bitcoin – wzbudzająca wiele emocji kryptowaluta – podbija światowe rynki inwestycyjne. Podczas gdy w Polsce dopiero wprowadza się jej definicję legalną, inne państwa budują już wokół niej całe strategie gospodarcze. Jednym z największych orędowników bitcoina na świecie, a z pewnością największym w Europie, jest Malta, która chce dzięki niemu przyciągnąć do siebie przedsiębiorców i kapitał branży technologicznej.

Kryptowaluta, której jeszcze kilka lat temu wróżono rychłą śmierć, dziś staje się obecna niemal w każdej dziedzinie życia

Maltański rząd bardzo aktywnie angażuje się w promocję najpopularniejszej na świecie kryptowaluty. Stwarza możliwie najlepsze warunki do jej rozwoju na swoim terytorium.

Malta widzi w bitcoinie przyszłość

W kwietniu przyjął narodowy projekt strategii promowania bitcoina i technologii blockchain. Zagorzały zwolennik bitcoina, premier Joseph Muscat, już w lutym w skierowanych do Unii Europejskiej słowach przekonywał, że Europa powinna stać się „kontynentem bitcoina”. Według Muscata w obliczu brexitu przyciągniecie inwestorów i przedsiębiorców skupionych przede wszystkim wokół sektora technologii blockchain oraz branży fintech jest bardzo realne i stanowi ogromną szansę dla Malty.

Mimo że nie ma jeszcze jednolitych i pełnych regulacji prawnych dotyczących kryptowaluty, premier Malty nie chce czekać, aż unijne organy je wypracują. Wręcz przeciwnie – chce, by to jego kraj był wzorem do naśladowania przez innych. Dlatego za jedno z głównych zadań swojego gabinetu przyjął opracowanie korzystnych regulacji prawnych, podatkowych i infrastrukturalnych dla pełnego wdrożenia i wykorzystania bitcoina.

Lepszy od waluty

Kryptowaluta, której jeszcze kilka lat temu wróżono rychłą śmierć, dziś staje się obecna niemal w każdej dziedzinie życia. Dzięki pozbawieniu dokonywanych przy jej użyciu transakcji ryzyka kursowego, które dotyczy zwykłych walut, daje poczucie bezpieczeństwa i staje się coraz popularniejsza. Od czasu pierwszego wykorzystania bitcoina jako waluty w 2010 r. na całym świecie z każdym dniem rośnie jego znaczenie i w wielu krajach stosowany jest jako pełnoprawny środek płatniczy. W Danii obrót bitcoinami jest nieopodatkowany, a w Niemczech traktowane są one na równi z klasyczną walutą. Również w Polsce możliwe są takie rozliczenia niektórych transakcji (np. przy zakupie biletów lotniczych). Powstała już sieć bankomatów umożliwiających wypłatę gotówki transferowanej za pomocą bitcoinów. Coraz więcej pracodawców i pracowników rozlicza wynagrodzenie również poprzez kryptowalutę.

Bitcoin po polsku

Zważywszy na korzyści, jakie daje rozliczanie transakcji za pomocą opisywanej kryptowaluty, oraz na wzrost wartości, jaką zanotowała ona od momentu powstania, można przypuszczać, że znaczenie bitcoina będzie rosnąć. Dla przypomnienia: pierwszy kurs wymiany, jaki ustalono w październiku 2009 r., wynosił: 1 $ = 1309 BTC. Według stanu z 11 grudnia 2017 r. cena 1 BTC sięgnęła blisko 17 000 $, czyli ok. 60 000 złotych.

W Polsce klimat dla bitcoina długo nie był tak sprzyjający jak na Malcie. Obrót nim był utrudniony z uwagi na to, że bitcoin nie mógł zostać uznany za pieniądz elektroniczny i nie mógł być uznawany za instrument finansowy. Rozliczany był więc jako obrót prawami majątkowymi i obciążony podatkiem VAT. Wiele zmieniło się dzięki fundamentalnemu wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Skatteverket kontra Hedqvist z dnia 22 października 2015 r. (C-264/14). Trybunał orzekł, że waluta bitcoin pełni rolę środka płatniczego.

Mimo to transakcje z użyciem bitcoina nadal nastręczają w naszym kraju wiele wątpliwości interpretacyjnych. Chodzi tu głównie o niejasność, jak rozliczyć VAT, gdy stroną transakcji handlowej z użyciem bitcoina jest przedsiębiorca, a jak – gdy jest nią nieprowadząca działalności gospodarczej osoba fizyczna. Tak naprawdę na chwilę obecną nie ma definicji legalnej tego środka płatniczego. Ma się ona jednak znaleźć w projekcie nowej ustawy o… przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nadal jednak projektowana definicja nie przyznaje kryptowalucie przymiotów instrumentu płatniczego, a określa ją mianem waluty wirtualnej.

Definicja bitcoin według projektu ustawy z dnia 4 maja 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji):

Waluta wirtualna – rozumie się przez to zbywalne prawo podmiotowe o charakterze majątkowym, zapewniające możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych zgodnie z zasadami przewidzianymi dla danego rodzaju waluty wirtualnej, które nie jest prawnym środkiem płatniczym ani pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ani też instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ale może zostać przeniesione na inną osobę w systemie teleinformatycznym albo poza nim.

Pociąg już odjeżdża

Co prawda „bitcoinowe” transakcje są obecne na polskim rynku i powoli stają się coraz popularniejsze, jednak w porównaniu z tym, co oferuje dzisiaj Malta, Polska z pewnością zostaje w tyle. Wiele maltańskich firm przyjmuje już płatności za pomocą tej wirtualnej waluty i oferuje w niej wypłatę swoim pracownikom. Jeśli dodać do tego probiznesowe działania rządu, premiujące przedsiębiorstwa stosujące technologię blockchain i rozliczeń bitcoinowych, to obawa wzrasta: czy jeśli zdążymy wskoczyć na okręt o nazwie „Bitcoin”, to jedynie w roli pasażera, bo za sterami siedzieć będą takie państwa jak Malta?

Czas gra rolę

Oczywiście nadal inwestycję w bitcoiny można uznać za obarczoną ryzykiem spekulację walutową. Zważywszy na stopę zwrotu, zwłaszcza ci, którzy zakupili ten wirtualny środek płatniczy za mniej niż dolara, dziś tego nie potwierdzą. Co ważne, projekt stworzenia bitcoinów zakłada, że ich maksymalna liczba to 21 mln. Więcej nie będzie, jeśli już, to mniej, bo część z nich zostanie lub już została utracona. Maltahttp://www.gotowespolki.pl nie ogląda się na innych i sama stwarza rozwiązania prawnopodatkowe przyjazne dla biznesu z branży fintech oraz dla bitcoina. Jeśli więc ktoś zastanawia się nad zainwestowaniem w tę najpopularniejszą na świecie kryptowalutę, to powinien rozważyć, czy nie skorzystać jednocześnie z przywilejów, jakie oferuje Malta, i po prostu zmienić rezydencję podatkową czy założyć tam spółkę.

Styczeń 16, 2018

Malta kocha bitcoina, a Morawiecki dawny bankier, chce ograniczeń dla nowej waluty

Bitcoin – wzbudzająca wiele emocji kryptowaluta – podbija światowe rynki inwestycyjne. Podczas gdy w Polsce dopiero wprowadza się jej definicję legalną, inne państwa budują już wokół niej całe strategie gospodarcze. Jednym z największych orędowników bitcoina na świecie, a z pewnością największym w Europie, jest Malta, która chce dzięki niemu przyciągnąć do siebie przedsiębiorców i kapitał branży technologicznej. ​ Kryptowaluta, której jeszcze kilka lat temu wróżono rychłą śmierć, dziś staje się obecna niemal w każdej dziedzinie życia Maltański rząd bardzo aktywnie angażuje się w promocję najpopularniejszej na świecie kryptowaluty. Stwarza możliwie najlepsze warunki do jej rozwoju na swoim terytorium. Malta widzi w bitcoinie przyszłość W kwietniu […]
Styczeń 16, 2018

Na Białorusi nie zapłacisz przez 5 lat podatku od kryptowalut

Aleksander Łukaszenko podpisał dekret legalizujący na Białorusi kryptowaluty, ich wydobycie (mining) oraz tzw. ICO, czyli inital coin offerings*.  ​ Wszelka działalność związana z obrotem i „emitowaniem” kryptowalut będzie zwolniona z podatku dochodowego do 2023 roku (5 lat). Większość państw UE z obawą podchodzi do kwestii kryptowalut. Rządy i banki obawiają się kryptowalut z uwagi na utratę kontroli nad obywatelem. Dlatego w wielu krajach banki wypowiadają umowy giełdom i platformom, które obracają kryptowalutami. Zarzut jest zawsze taki sam (współczesne: jesteś heretykiem): „pranie brudnych pieniędzy i wspieranie terroryzmu”. Za każdym razem, kiedy banki wypowiadają umowę o prowadzenie rachunku, posługują się powyższą formułką. Taką samą formułkę wkleja prokuratura i skarbówka. Nowy dekret prezydenta, podpisany w piątek, legalizuje […]
Grudzień 17, 2017

Lobbyści wykorzystują organy skarbowe do eliminacji konkurencji dla „zagranicznych inwestorów”

Opublikowane przez resort finansów „rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych za 2016” potwierdzają powszechnie znany stan katastrofy fiskalnej tego podatku oraz (oczywiście pozorny) stan bankructwa, w którym znajduje się nasza gospodarka. 30 proc. podatników tego podatku ponosi „stratę”, czyli (jakoby) dokłada do interesu. ​ Cytat Zagraniczni inwestorzy są u nas – podobnie jak w państwach kolonialnych – „świętymi krowami”, które mogą dowolnie optymalizować swoje podatki Wartość tych strat wynosi aż 55,4 mld zł, czyli znacznie więcej niż ogół wpływów z tego podatku. Stan pogłębiającej się „katastrofy ekonomicznej” zapewne będzie podobał się totalnej opozycji, ale za jej czasów nie było wiele lepiej. Ilość podatników ponoszących […]
Październik 22, 2017

Putin wyemituje legalną kryptowalutę

Rosyjskie władze wiedzą, że kontrola rynku kryptowalut nie jest możliwa, ponieważ transakcje zawierane są poza systemem bankowym – w oparciu o technologię blockchain, ale postanowili skorzystać z okazji i wyemitować elektroniczną wersję rubla. Według doniesień rosyjskich mediów wynika, że ma ona wesprzeć rozwój handlu elektronicznego, ale nie będzie miała cech typowych dla np. bitcoina. Typowe kryptowaluty opierają się na zdecentralizowanym procesie zatwierdzania transakcji, braku jednego emitenta i gwarancji wysokiego poziomu anonimowości operacji. Według serwisów CoinTelegraph i TechCrunch, szczegóły projektu nie są jeszcze znane, ale oficjalna rosyjska kryptowaluta nie będzie mogła być emitowana („wykopywana”) przez użytkowników. Można podejrzewać, że rola ta przypadnie administracji rządowej […]