Prowadzenie działalności gospodarczej na Białorusi

Zasady powoływania i funkcjonowania spółek na Białorusi reguluje Kodeks cywilny. W przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki z dodatkową odpowiedzialnością szczególnym aktem prawnym jest ustawa z 9 grudnia 1992 r. o spółkach gospodarczych. Inwestor polski na... czytaj dalej

Podatki na Białorusi

Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki lokalne 3 inne opłaty obowiązkowe System podatkowy oraz zasady opodatkowania reguluje Kodeks podatkowy Republiki Białoruś. Podatki państwowe i obligatoryjne... czytaj dalej